Bc. Eva Hrušková

+421 911 230 266

Evka je kondičná trénerka IV. stupňa pre výkonnostný a vrcholový šport a trénerka boxu II. stupňa.Študuje na fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. 

Špecializácia 

  • Rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, kooordinácia) športovcov, ale aj bežnej populácie
  • Individuálna príprava športovcov
  • Prevencia pred zraneniami a rekondícia po zraneniach
  • Všestranný pohybový rozvoj detí a mládeže
  • Problémy s pohybovým aparátom
  • Redukia hmotnosti
  • CORE tréning
  • Box/thaibox
  • Tréningové plány